• PC vage K3
  • PC vage K3
  • PC vage K3
  • PC vage K3
  • PC vage K3
PC vage K3PC vage K3PC vage K3PC vage K3PC vage K3

Trgovačke vage

PC vage K3

Serija vaga K3, svojim konceptom inteligentnih modula, multi-touch tehnologijom i pametnim IoT senzorima, postavlja nove standarde u maloprodaji. Optimizujte operativne procedure, procese prodaje i interakciju sa klijentom sa vašim individualnim K3 rešenjem.
Trgovačka vaga K3 može se glatko umrežiti sa drugim sistemima kao što su mesoreznice. Zahvaljujući Plug&Play funkciji, ekrani se mogu lako zameniti dok inovativna tehnologija Hot-Swap omogućava promenu štampača za kratko vreme, čak i tokom rada. Štampači K3 ističu se po svojoj robusnosti, dugovečnosti i ne samo po svojoj jedinstvenoj tehnologiji štampe bez nosećeg papira već i očekivanim radnim vekom od više od 500.000 etiketa.
U kombinaciji sa kapacitivnom multi-touch tehnologijom na strani operatera i korisnika, jedinstveni ergonomski grafički interfejs GUI omogućava najveću pogodnost rada i optimizovanu interakciju sa klijentima. Inteligentni pokreti sa više dodira poput pomeranja, brisanja ili prevlačenja i ispuštanja nude zaposlenima i kupcima potpuno novo iskustvo rada i kupovine. Zahvaljujući ugrađenim IoT senzorima i softveru za upravljanje RetailControl, imate koristi od maksimalne transparentnosti nad vašim uređajima i od optimalne usluge.
Zbog svog modularnog koncepta, K3 se može integrisati kao pultna vaga ili samoposlužna vaga, viseća vaga ili kao modularna vaga, prilagođena vašim potrebama.

Kontaktirajte nas

Najvažnije osobine:

  • Moderan dizajn i modularna proširivost sistema i softvera po potrebi i na osnovu upotrebe
  • Performanse: veoma jednostavne za rukovanje, optimalno kreiranje radnih procesa i moderna tehnologija štampe bez nosećeg papira
  • Nadgledanje merne ćelije preko IoT senzora, kao i pomoć daljinskoj podršci za zamenu štampača i ekrana ili prilagođavanje GUI-a