Naš konsultantski tim, Vam stoji na raspolaganju za:

  • Logističku podršku pri uvođenju označavanja robe putem bar koda,
  • Adekvatan izbor strukture bar koda za označavanje proizvoda, kako na pojedinačnim pakovanjima, tako i na transportnim pakovanjima,
  • Logističku podršku pri vođenju evidencije o sledljivosti robe,
  • Omogućavanje vođenja sledljivosti robe u dva smera (od sirovine ka gotovom proizvodu, i od gotovog proizvoda ka sirovini),
  • Kreiranje izveštaja u vezi sa tokom robe i materijala: kada je neki artikal proizveden, od koje sirovine je proizveden, kada i kome je isporučen, gde se sve nalaze preostale količine tog proizvoda...