Iskusni tim naše firme Vam nudi konsultacije iz svih oblasti kao i usluge pomoću kojih optimalno koristite svoj potencijal - danas i sutra. Na taj način dopunjujemo ponudu naših hardverskih sistema koji definišu tržište, inovativna softverska rešenja i savremeni portfolio usluga, da bismo stvorili pravu ponudu od 360° – za zaista prilagođeno rešenje. Uz naše iskustvo iz velikog broja uspešno realizovanih projekata, brzo i efikasno ćete postići svoj cilj.

Naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju za:

 • Planiranje mernih mesta u proizvodnom pogonu,
 • Savet prilikom izbora mernih uređaja,
 • Logističku podršku za projekat funkcionalnosti mernih sistema.
 • Dizajn štampe etiketa
 • Sledljivost toka robe BAR-CODE sistemi
 • Magacinsko poslovanje

 

Podrška u celom pristupu

 

Od individualno pripremljenog finansiranja i optimizacije vaših sistema i procesa do usluga po meri: naš konsalting tim će vas podržati na putu do isplativih, optimalno usklađenih i održivih rešenja koja se mogu proširiti.

 

 • Analiza postojećih radnih procesa i sistema uzimajući u obzir izazove i ciljeve
 • Izrada rešenja i predlozi za optimizaciju
 • Izrada relevantnih mera sa preporukama za postupanje na implementaciji uključujući procenu budžeta
 • Predlozi za proširenje postojećih ili izradu potpuno novih rešenja
 • Definisanje potrebnih tokova podataka kao i mogućih optimizovanih procesa i operativnih procedura
 • Predlozi za implementaciju rešenja u postojeću infrastrukturu ili njeno proširenje
 • Identifikacija rizika i razvoj predloga za implementaciju u vezi sa procesom
 • Kreiranje koncepta implementacije i detaljno planiranje uvođenja