• Funkcionalno osmišljavanje forme etiketa,
  • Izrada forme etikete po zahtevu i potrebama korisnika,
  • Logistička podrška u izradi formi etiketa koje će obezbediti sledljivost toka robe,
  • Obuka za samostalnu upotrebu programa BLD (Bizerba Label Designer).