Usmeravanje i sortiranje

 

U zavisnosti od zahteva, izaberite zatvorene ili podeljene trakaste prenosnike i opciono dodajte specijalnu stanicu za rotaciju i poravnanje paketa, sistem za brojanje i odvajanje određenog broja paketa ili preusmerivač paketa u svoj sistem označavanja cena, mase i robe. Modularni dizajn omogućava individualnu konfiguraciju.