Inspekcijski sistemi

 

Metal detektori, X-Ray sistemi, Vision sistemi - praćenje i analiza parametara kvaliteta – od recepture, provere kompletnosti, detekcije stranog tela do pakovanja i obeležavanja – ima najveći prioritet za proizvođače hrane.

Bizerbini sistemi za kontrolu proizvoda garantuju 100% kontrolu.