• Industrijski softver  BRAIN2
  • Industrijski softver  BRAIN2
Industrijski softver  BRAIN2Industrijski softver  BRAIN2

Software - Industry

Industrijski softver BRAIN2

 

Našom softverskom platformom BRAIN2 postavljamo nove standarde u proizvodnji: centralizaciju, razmenu podataka i bezbednost. Zahvaljujući modularnom dizajnu, BRAIN2 se optimalno prilagođava vašim potrebama.

 

Industrijski softver BRAIN2

Softverska platforma BRAIN2 postavlja nove standarde u pogledu centralizacije, razmene podataka i pouzdanosti u proizvodnji.
Modularni dizajn Bizerba softverske platforme BRAIN2 se može optimalno prilagoditi Vašim potrebama korišćenjem različitih modula modula i proširenja. Nova generacija softvera BRAIN2 nudi novi i značajno prošireni opseg funkcija. Upotrebom BRAIN2 platforme fokusiramo se na centralizaciju, lako rukovanje i bezbednost podataka. BRAIN2 uključuje centralne funkcije kao što su izveštavanje, upravljanje uređajima, upravljanje korisnicima i sistem praćenja revizije. Shodno tome, svi BRAIN2 moduli mogu biti centralno i jednoobrazno konfigurisani i administrirani.

 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

Najvažnije osobine:

  • BRAIN2 je sistem baziran na serveru sa jedinstvenom bazom podataka, brojnim funkcijama izveštavanja, centralnim upravljanjem korisnicima i sistemom za praćenje revizije.
  • BRAIN2 vam omogućava da sačuvate izveštaje u različitim formatima. Nema više detaljnih konverzija izveštaja u druge formate.
  • Funkcija Audit Trail prikazuje istoriju promena sistemskih podataka pre i posle promene. Možete saznati ko je uređivao zapis podataka u koje vreme i sa koje radne stanice.
  • Dinamičan dizajn BRAIN2 i aplikacije koje se slobodno biraju omogućavaju vam da jasno rasporedite i individualno dizajnirate