• FV 45
  • FV 45
  • FV 45
  • FV 45
  • FV 45
  • FV 45
  • FV 45
  • FV 45
  • FV 45
FV 45FV 45FV 45FV 45FV 45FV 45FV 45FV 45FV 45

Flow pack

FV 45

Mašina za pakovanje, visokih performansi - tip Horizontal Flow Wrapper (HFFS) koja pakuje u vakuumu od jednog skupljajućeg i jednog zaštitnog filma. Za sve vrste prehrambenih proizvoda. Srednje visok nivo performansi.

FLOV-VAC® sistem su zajednički razvili ULMA Packaging i SEALED AIR. ULMA Packaging je dizajnirao i proizvodi opremu za pakovanje, a SEALED AIR isporučuje CRIOVAC® foliju za ovu primenu.

Ulma FLOV-VAC® je mašina sa donjom rolnom, sa folijom za barijeru u rolni koja se dovodi ispod nivoa linije za punjenje proizvoda. Ovo je neophodno za sprečavanje kontaminacije zaptivke.

Vakum vreća se formira oko proizvoda i puna hermetička zaptivka se formira dužinom vreće (uzdužni var). FLOV-VAC® detektuje početak svakog proizvoda i automatski indeksira dolazni proizvod. Krajnja zaptivka (poprečna var) je visokokvalitetna potpuna hermetička zaptivka. Oba sistema zaptivki su opremljena najnovijom tehnologijom da obezbede najpouzdanije moguće zaptivke. Sav višak materijala iz uzdužnog zaptivača uklanja se iz pakovanja preko sistema za uklanjanje otpadaka folije.

Ulma FLOV-VAC® radi brzinom ulaznog proizvoda i reaguje na bilo koju varijaciju brzine u proizvodnoj liniji.

Elektronska platforma serije FLOV-VAC® je bazirana na računaru sa opcijama za povezivanje u sistem. FLOV-VAC® mašina je dizajnirana za jednostavno menjanje folije. Parametri podešavanja proizvoda se kontrolišu preko industrijskog računara i ekrana osetljivog na dodir. Softver koristi grafičke ikone  i radi na MS Windows platformi.

CRIOVAC® Barrier folija se odmotava sa kotura dok se proizvod kreće kroz sistem uzdužnih zaptivnih glava. Ovo sprečava kontaminaciju poprečne zaptivke jer proizvod ne dolazi u kontakt sa područjem zaptivanja.
 

Kontaktirajte nas

Najvažnije osobine:

FV 45 mašina za pakovanje, srednje visokih performansi - pakuje u vakuumu koristeći jedan skupljajući i jedan zaštitni film. Za sve vrste prehrambenih proizvoda.