• FV 35
  • FV 35
  • FV 35
  • FV 35
  • FV 35
  • FV 35
  • FV 35
FV 35FV 35FV 35FV 35FV 35FV 35FV 35

Flow pack

FV 35

FLOV-VAC® sistem za izradu vakuumske skupljajuće vreće oko proizvoda koji se pakuje, razvijen je od strane ULMA Packaging-a.

Novi sistem FV 35 nudi rešenje početnog nivoa na veoma konkurentnom investicionom nivou, za one aplikacije koje zahtevaju automatizaciju procesa vakuumskog pakovanja.

ULMA FV 35 mašina je mašina za pakovanje sa donjom folijom, koja dovodi CRIOVAC® barijernu rolnu folije ispod nivoa linije za punjenje proizvoda. CRIOVAC® zaštitna folija se odmotava sa kotura dok se proizvod kreće kroz sistem uzdužne zaptivne glave, što sprečava kontaminaciju poprečne zaptivke jer proizvod ne dolazi u kontakt sa površinom zaptivke.

Vakum vreća se formira oko proizvoda i puna hermetička zaptivka se formira dužinom kese (uzdužni var). Sav višak materijala iz uzdužnog zaptivača uklanja se iz pakovanja preko sistema za uklanjanje otpadaka folije. Ovo obezbeđuje skupljajuću vreću sa odličnom estetikom zahvaljujući uskom uzdužnom zaptivaču.

FLOV-VAC® sistem detektuje početak svakog proizvoda i automatski indeksira dolazni proizvod. Krajnja zaptivka (poprečni var) je vrlo pouzdana, visokokvalitetna potpuno hermetička.

Kontaktirajte nas

Najvažnije osobine:

- Visoka fleksibilnost.
- Automatizacija procesa.
- Povećana produktivnost.
- Manja upotreba materijala.
- Smanjene potrebe za radnom snagom.
- Manja kontaminacija zaptivke.
- Manje curenja vakuuma.