Softverska rešenja prilagođena individualnim potrebama maloprodajnih objekata i velikih prodajnih lanaca u cilju efikasnog podržavanja procesa u heterogenom okruženju.

Služe za inventarizaciju  uređaja, praćenje radnih procesa i analizu broja prodaje i ponašanja kupaca.

Top Control automatske vage za umeravanje sa više mernih glava za lako dostizanje ciljne mase, smanjivanje poklona.