U zavisnosti od zahteva, izaberite zatvorene ili podeljene trakaste prenosnike i opciono dodajte specijalnu stanicu za rotaciju i poravnanje paketa, sistem za brojanje i odvajanje određenog broja paketa ili preusmerivač paketa u svoj sistem označavanja cena, mase i robe. Modularni dizajn omogućava individualnu konfiguraciju.

BRAIN.2 industrijska programska platforma za nove standarde u proizvodnji : centralizacija, razmena podataka i bezbednost. Modularni dizajn platforme BRAIN.2 omogućava lako prilagođavanje vašim potrebama.