U zavisnosti od zahteva, izaberite zatvorene ili podeljene trakaste prenosnike i opciono dodajte specijalnu stanicu za rotaciju i poravnanje paketa, sistem za brojanje i odvajanje određenog broja paketa ili preusmerivač paketa u svoj sistem označavanja cena, mase i robe. Modularni dizajn omogućava individualnu konfiguraciju.

BRAIN.2 industrijska programska platforma za nove standarde u proizvodnji : centralizacija, razmena podataka i bezbednost. Modularni dizajn platforme BRAIN.2 omogućava lako prilagođavanje vašim potrebama.

 

ULMA rešenja ispunjavaju najstrože standarde koje zahteva medicinski sektor, koristeći plastične materijale, medicinski papir, Tyvek, aluminijumsku foliju, itd., u svojim pakovanjima. Za razliku od drugih dobavljača, ULMA je u mogućnosti da ponudi široku lepezu rešenja za medicinski sektor, ne ograničavajući se na jednu tehnologiju pakovanja. Kompletna rešenja koja pokrivaju sve, od rukovanja proizvodom do njegovog pakovanja u kutije i završnog paletiranja, uključujući sisteme pakovanja: fleksibilno termoformiranje, kruto termoformiranje, Flow Pack (HFFS) i Shrink Wrapping.